رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه اجرایی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(معاونت دانشجویی فرهنگی)

عنوان خدمت:تغذیه دانشجویان

دستگاه اجرایی مادر:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خدمت:18062584100

اداره تغذیه در طبقه همکف مجموعه غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی واقع شده است که یکی از ادارات تابع مدیریت امور دانشجویی می باشد. این اداره وظیفه تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان را به عهده دارد، که در این راستا علیرغم محدود بودن منابع و امکانات موجود با ایجاد کنترل های لازم در هنگام تهیه مواد اولیه، حداکثر سعی و تلاش خود را  در انجام کلیه امور محوله از جمله دقت لازم بر تمام مراحل تهیه و نگهداری مناسب مواد غذایی طبق شرایط و موازین بهداشتی و نیز ایجاد نظارت های لازم در هنگام طبخ و توزیع غذا بعمل آورده  و سعی بر ارایه خدمت به بهترین شکل و کیفیت مطلوب دارد.


اداره تغذیه-آقای صفدریان
37923955

دسترسی: ,

ویژگیهای خدمت

نام خدمت کلان: تغذیه دانشجویان
گروه خدمت: خدمات عمومی
نوع مخاطبین: دانشگاهيان
ماهیت خدمت: تصدی گری
شناسه خدمت کلان: 18062584000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C(
سطح خدمت: شهری
نحوه شروع: تقاضاي گيرنده خدمت, فرارسيدن زماني مشخص, تشخيص دستگاه