رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه اجرایی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوان خدمت:برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

دستگاه اجرایی مادر:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خدمت:17022584102

اداره فوق برنامه ی مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متولی برگزاری اردو در قالب های ذیل می باشد.

-اطلاع رسانی از فضاهای مجازی معاونت دانشجویی فرهنگی و بسیج دانشجویی

-اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور

-اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان پیشرفت

-اعزام دانشجویان به اردوهای عتبات عالیات و اربعین

-اعزام دانشجویان به اردوهای فرهنگی تفریحی

-اعزام دانشجویان به اردوهای جهادی

-اعزام دانشجویان به اردوهای آموزشی


اداره فوق برنامه -خانم صمدی
37924573

دسترسی: , ,

ویژگیهای خدمت

نام خدمت کلان: اداره خدمات رفاهی،فرهنگی،ورزشی دانشجویان علوم پزشکی
گروه خدمت: خدمات عمومی
نوع مخاطبین: دانشگاهيان
ماهیت خدمت: تصدی گری
شناسه خدمت کلان: 17022584102
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C(
سطح خدمت: ملی
نحوه شروع: فرارسيدن زماني مشخص