رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه اجرایی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(معاونت دانشجویی فرهنگی)

عنوان خدمت:جشنواره قرآن و عترت

دستگاه اجرایی مادر:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خدمت:16052587103

-  اطلاع رسانی و ثبت نام از طریق سامانه quran.behdasht.gov.ir و سپس برگزاری مرحله مقدماتی(دانشگاهی)

-  تکریم و تجلیل از برگزیدگان و معرفی منتخبین به مرحله کشوری

- انتخاب برترین ها جهت شرکت در مرحله ملی دانشگاه های سراسر کشور

(موارد فوق بر اساس آیین نامه ارسالی از طرف وزارت بهداشت

می باشد)


اداره قرآن و عترت-آقای حق شناس
37924575

دسترسی:

ویژگیهای خدمت

نام خدمت کلان: جشنواره قرآن و عترت
گروه خدمت: خدمات عمومی
نوع مخاطبین: دانشگاهيان
ماهیت خدمت: تصدی گری
شناسه خدمت کلان: 16052587000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C(
سطح خدمت: شهری
نحوه شروع: فرارسيدن زماني مشخص