رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه اجرایی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(معاونت دانشجویی فرهنگی)

عنوان خدمت:جشنواره فرهنگی سیمرغ ( اساتید، دانشجویان و کارکنان)

دستگاه اجرایی مادر:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خدمت:16052587103

-  اطلاع رسانی و ثبت نام از طریق سامانه Festivalf.ir

- برگزاری مرحله دانشگاهی

- معرفی منتخبین به مرحله کشوری

- اعزام منتخبین به مرحله کشوری

- برگزاری مرحله کشوری

- تکریم و تجلیل از برگزیدگان مرحله دانشگاهی و کشوری

(موارد فوق بر اساس آیین نامه ارسالی از طرف وزارت بهداشت

می باشد)


دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری نظام سلامت سیمرغ-خانم ثمره
37924578

دسترسی:

ویژگیهای خدمت

نام خدمت کلان: جشنواره فرهنگی سیمرغ
گروه خدمت: خدمات عمومی
نوع مخاطبین: دانشگاهيان
ماهیت خدمت: تصدی گری
شناسه خدمت کلان: 16052587000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C(
سطح خدمت: استانی
نحوه شروع: فرارسيدن زماني مشخص